Forretningsbetingelser

 • ​Overstiger entreprisesummen over 25.000 incl moms takseres forudbetaling efter følgende tabel, resten af betaling deles ligeligt op i aconto beløb til forfald hver uge med 2 dages betalingsfrist, overskrides fristen beregnes gebyr og renter.
 • Alt arbejde udføres jf. AB92 .
 • Hvis ikke andet aftalt er vores almindelig timepris 385.- + moms.
 • Bygherre sørger for byggetilladelse. Easy-Proff sørger kun for det efter nærmere aftale.
 • Bygherre sørger for byggestrøm og vand under byggeriet.
 • Easy-Proff stiller ikke bankgaranti da betaling som udgangspunkt forfalder efter en betalingsplan henvist til tabelen .
 • Bygherre sørger for byggeforsikring jf AB92 hvis ikke andet er aftalt.
 • Skader på haveanlæg, beplantning samt indkørsel er Easy-Proff uvedkommende. Anviste adgangsveje(feks gennem have og lignende) planeres med jord og klar til at bygherre kan så græs.
 • Bygherre sørger for at anvise et sted for skurvogn/beboelsesvogn. Der skal være 380V, vand samt afløb.
 • Bygherre sørger osse for at ansøge/underrette kommunen om lov til at opstille beboelsesvogn.
 • Ifølge AB92 afsnit H § 37 § 38 yder Easy-Proff 1-års og 5-års gennemgang af husbyggeriget hvor det endnu engang gennemgås og evt. mangler noteres og aftales udbedret.
 • Der bliver lavet en kontrakt mellem kunden og Easy-Proff ved større projekter undtaget timelønsarbejde med mindre kunden ønsker dette.
 • Der tages højde for regne- og skrive fejl ved tilbudsgivning. Tilbud efterberegnes hvis der går over 14 dage efter afgivelse pga prisstigninger på materialer.
 • Der bliver lavet en afleveringsseddel når arbejdet er afsluttet hvor evt. fejl, mangler og tidsplan for udbedringer noteres og underskrives af både bygherre og Easy-Proff, se AB92 § 29.
 • Sidste Aconto beløb indbetales inden afleveringsseddel underskrives og afleveres.

Betalingsplan
0 – 25.000​: 0%​
25.001 – 100.000: 20%
100.001 – 500.000: 15%
500.001 – : 10%